बंड्या गु’प्तरोग डॉक्टर कडे गेला….

Hindi मनोरंजन विनोद

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १ : सोनी : शेजारच्या आजी मला खूप त्रास द्यायच्या,
कुणाचंही लग्न ठरलं कि माझे गाल ओढून म्हणायच्या, “आता तुझा नंबर बरं का! ”
मोनी : मग तू असं काय केलं ज्यामुळे त्याची ती सवय सुटली?
सोनी : त्यानां त्याच्या स्टईलमध्ये उत्तर दिले कुणाच्या म_रणाची बातमी आली कि मी
त्यांचा गाल ओढून म्हणायचे… ” आता तुमचा नंबर बरं का ! ”

विनोद २ : गावाची शाळा…
गुरुजी : पोरांनो गाईचे दूध पेलं कि बुद्धी वाढते… रोज एक गिलास दुध पेत जा
बंड्या : काई बी सांगून रायले काय गुरुजी तसं असतं त मंग वासरू इंजिनिअर झालं नसत काय…

विनोद ३ : माणूस इतका वाईट नसतो… जितका…त्याची बायको समजते….
अन… इतका चांगला पण नसतो, जितकी त्याची आई समजते…!!!
पण, तो नक्की कसा असतो? हे फक्त त्याच्या.. मित्रांनाच ठाऊक असतो….

विनोद ४ : बायको : तुम्ही पाहिल्यासारखे नाही राहीले
नवरा : का काय झालं?
बायको : तुम्ही मला लग्ना पूर्वी सिनेमा, सारसबाग, कुठे कुठे फिरायला घेऊन जायचे आणि आता कुठेच नाही नेत…
नवरा : निवडणूक झाल्यावर कोणी प्रचार केलेला पाहिलंय का?….

विनोद ५ : एकदा इतिहासाचा वर्ग चालू असतो
सर : मुलांनो सांगा बर अ_क_ब_रचा जन्म कधी झाला होता?
मुलं काहीच बोललात नाहीत
सर : गण्या तू सांग बरं
गण्या : हे बघा मास्तर, मी इथे शिकायला येतो, बा_ळंत_पणच्या नोंदी करायला नाही…..

पुढील ३ विनोद हे फक्त प्रौ_धांसाठी आहे कृपया फक्त १ ८ + वरील व्यक्तींनीच वाचावीत…..

विनोद ६ : ज्यूस सेंटर मध्ये…
नवऱ्याने एक बनाना शेक आणि
बायकोने 2 मोसंबी ज्यूस पिला…
काउंटरवर पेमेंटच्या वेळेस वेटर ने आवाज दिला….
भाऊंची एक केळी आणि वाहिनीची २ मोसंबी कापशील…

विनोद ७ : एक युवा कार्यकर्ता साहेबांच्या बंगल्या बाहेरून बंगल्यात जाण्याचा प्रयन्त करता असतो पण पो_लीस त्याला अडवतो
कार्यकर्ता : मी साहेबांच्या खूप जवळचा आहे हो, मला आत जाऊ द्या?
पो_लीस : एक सांगु भाऊ, गोट्या पण **वडयाच्या खूप जवळ असतात, तरी पण त्या आत जात नाही….

विनोद ८ : एक अंधाऱ्यारात्री एक जोडफ बगिच्यात प्रेम करत असत
मुलगा : अगं टॉर्च असता आजून मज्जा आली असती….
मुलगी : मला पण, कारण मागच्या १५ मिनिटांपासून तू गवत चाटतो आहेस…

विनोद ९ : मुलगा आपल्या प्रेयसी बरोबर हॉटेलमध्ये बसून बि_अर पीत असतो
मुलगा : आय लव्ह यु….
प्रेयसी : हे तू बोलतोयस का तुझी बि_अर बोलतेय..?
मुलगा : मी माझ्या बि_अरशी बोलतोय, तू गप माकडतोंडे..!!

विनोद १० : शिक्षिका : एकीकडे पैसा, एकीकडे अक्कल, काय निवडाल..
गण्या : पैसे
शिक्षिका : चूक, मी अक्कल निवडली असती…
गण्या : तुमचं बरोबर आहे बाई,
ज्याच्याकडे जे नसत त्याने तेच घ्यायचं असत….

विनोद ११ : काळ माझ्या गर्लफ्रेंड ने मला नकार दिला…
वाटलं…वाटलं हे जगच सोडून द्यावं…
पण माझं मनं मला म्हणाल…
“आर येड्या तुझ्याकडून गायछाप सुटत नाही आणि हे जग काय सुटणार”

विनोद १२ : एक मुलगी मेडिकलवर कं#ड#म घ्यायला जाते
मुलगी: दादा..!! एक कं#डो#मच पाकीट द्या
दुकानदार: कोणत्या कंपनीचं देऊ ?
मुलगी: भाऊ असं दे कि तुझ्या बहिणीचं ई#ज्जत टिकली पाहिजे
आनंद पण आला पाहिजे आणि तू मामा पण नाही बनणार…
दुकानदार जागेवर बे#शुद्ध

विनोद १३- नवरा बायको रात्री मस्त कायर्क्रम करत असतात…
अचानक बायको पुरर्रर्रर्र (पा दते) करते…
नवरा जोरात हसतो… (परत कर ना एकदा)
बायको- का हो आवडत का?
नवरा- अगं बधिर पुरर्रर्रर्र पा दल्याने माझ्या गो * ट्यांना मस्त वारा लागतो…

विनोद 14- हरभजन सिं ग सुहा गरात्री बायकोला जवळ घेऊन विचारतो…
हरभजन सिं ग- जानू.. खरं खरं सांग… लग्नाआधी तू केले आहे का?
हरभजनची बायको हसायला लागली… हरभजन- काय झालं ग हसायला?
बायको- अहो पा जी… तुम्हीच सांगा कधी स्पिनरला नवीन बॉल भेटतो का… हरभजन सिंग बेशुद्ध…

विनोद 15- पिंकी आणि पप्पूची लग्नाची पहिली रात्र असते…
पप्पू पिंकीला ठोकायला सुरुवात करतो… 5 मिनिटांनी पिंकी ओरडते…
पिंकी- पप्पू मला ए ड्स आहे… पप्पू- पिंकी तू मला फसवलं…
पिंकी- अरे साल्या मजाक करत होती मला खाली खूप त्रास होत होता
म्हणून तुझा बाबु राव छोटा करण्यासाठी बोलले 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

विनोद 16- विनोद १०- ना गडी बाई २० व्या मजल्या वरून खाली पडते… १६ व्या मजल्यावर एक माणूस तिला पकडतो…
माणूस- मला झ वू देशील का? बाई- मेल्या अजिबात नाही…माणूस बाईला सोडून देतो…
१२ व्या मजल्यावर एक म्हातारा बाईला पकडतो… म्हातारा- मला कि स देशील का? बाई- अरे म्हाताऱ्या… लाज नाही वाटत अजिबात नाही देणार….
म्हातारा पण बाईला सोडून देतो… बाई विचार करते कि जर आपण हो बोललो असतो तर आपला जीव वाचला असता…

अचानक ६ व्या मजल्यावर एक माणूस बाईला पकडतो…बाई- अहो मी तुम्हाला कि स पण देईल आणि झ वू पण देईल…
माणूस- लाज नाही वाटत रां#डे … मी तुला असा माणूस वाटलो का ? जा म र…
माणूस बाईला सोडून देतो….मृत्यूव अटळ आहे 😁😁😁😁😁

विनोद 17- एकदा बंड्या संतापात गु प्त रोग डॉक्टर कडे गेला….
बंड्या- डॉक्टर, न स बंदीच ऑपरेशन करून पण बायको ग र्भवती झाली…
डॉक्टर जोरात हसायला लागले….बंड्या- का हसतोय मेल्या?
डॉक्टर- अरे मेल्या नसबंदीच ऑपरेशन तुझं झालंय पूर्ण गल्लीच नाही 😆😂😂🤣

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – चार खंडाचा आहे एक शहर….चार आड विना पाण्याचे….18 चोर आहेत त्या शहरात……एक राणी आणि एक शिपाई……मारून सर्वांना त्या आडात टाकी…ओळख पाहू मी कोण?