Posts: 2015

crazy marathi

Latest Posts by the Author

 1. चा वट बंड्या लवकर घरी आला…
 2. बायको खुश होऊन नवऱ्याला सांगते…
 3. बंड्या नागडा अंघोळ करत असतो…
 4. दोन चा_वट बायका गप्पा मारत असतात…
 5. नवरा अचानक जोर जोरात ओरडतो…
 6. नवरा- अगं जानू, एक ग्लास दूध दे ना..!!
 7. ट्रक ड्राइवरची लग्नाची पहिली रात्र असते…
 8. रात्री बंड्याला रस्त्याने कॉ ल गर्ल भेटते…
 9. सुहा गरात्री बायको नवऱ्याशी भांडण करते…
 10. सुहा’गरात्रीच्या दिवशी नवरा बायको…
 11. सु’नबाई जोर-जोरात हसते…
 12. सु’नबाई रात्री सासरी येते…
 13. माणूस- आ’जोबा का हसता आहे?
 14. नवरा- अगं मुन्ना झोपला का?
 15. पिंकी लहान बाळाला दूध पाजते…
 16. पिंट्याची सुहा’गरात्र असते…
 17. चा’वट बा’ई के’ळीला बघते…
 18. पिंकी गळ’फास घेत होती…
 19. बंड्या- मी तुझ्या बाजूला झोपू?
 20. म्हा’तारा- अगं मी आता म’रणार…