सु’नबाई रात्री सासरी येते…

नमस्कार मंडळी

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

विनोद 1 : पिंकीला English बोलायचा खूप शौक होता
पिंकीला सुहा*गरात्रीच्या दिवशी कळलं कि तिच्या नवऱ्याला एक पाय नाही आहे?
ती घरी आली आणि तिच्या आईला बोलली
आई आई माझ्या नवऱ्याचा फक्त १ फुट आहे
आई हैराण होऊन बोलते, अरे देवा मुली तुला आजून किती मोठा पाहिजे

विनोद 2 : Highway वर एका बाईची गाडी खराब होते, ती फोने करून मेकॅनिकला बोलावते
मेकॅनिक : मॅडम गाडीला टॉर्चर करावी लागेल?
बाई : ठीक आहे मग?
मेकॅनिक : मॅडम कुठून करू मागून का पुढून?
बाई : कुठून पण कर, पण लवकर कर मला आजून खूप काम आहेत

विनोद 3 : पिंकी एका पोटो*शी बाईच्या पोटाला हाथ लावून बोलली “हे काय आहे काकू?”
काकू : हा माझा होणार मुलगा आहे मी त्याच्यावर खूप प्रेम करते
पिंकी : आचर्य चकित होऊन “इतकच प्रेम करते तर मग त्याला खाल्लं कश्याला”….

विनोद 4 : एक वेळेस एक मुलगी बाबा जवळ गेली आणि त्याला विचारलं
मुलगी : जर मी कोणाचा K*ISS घेतला तर काय होईल?
बाबा : तू न*रकात जाशील मुली…!!!!
मुलगी : आणि जर तोच K*ISS मी तुम्हाला दिला तर?
बाबा : (चालकीने) स्वर्गात जायचं आहे का बालिका !!!

विनोद 5 : रेल्वे स्टेशनवर गण्या बायको जवळ जिद्द करू लागला “डार्लिंग पै*क मारायचं मन होत आहे, समोरच्या दुकानातून दोन पै*क मा*रू का?’”
बायको : फक्त पै*क ने काय होणार आहे थोडा सलाड पण पाहिजे ना?
नवराच्या तोंडात हे ऐकून पाणी आलं
बायको : आता ह्याच पाण्याने काम चालवा.

विनोद 6 : गण्या त्याच्या मित्राला बोलला
गण्या : यार मला माझ्या बायकोवर शक आहे, तीच कोणाबरोबर तरी ल*फडं आहे
मित्र : तुला कसं समजलं?
गण्या : अरे काल रात्री ती घरी नव्हती, मी विचारलं तो बोलली तिच्या मैत्रिणीच्या घरी गेलीय
मित्र : गेली असेल मैत्रिणीकडे? गण्या : अरे पण तिच्या मैत्रिणीच्या घरी तर मी होतो

विनोद 7 : साली तिच्या जिजाला विचारते
साली : जिजाजी काय गजब केला तुम्ही ५ वर्षात मध्ये ६ मुले, वाह काय स्पीड आहे तुमचा
जिजाजी : अगं मी स्वतः अचंबित आहे पण काय करू सासू बाई बोलल्या होत्या ना “माझ्या मुलीला कधीच खाली पोट ठेऊ नका?” म्हणून मी तिला एकही दिवस खालीपोट नाही ठेवलं कालच तिला ४ महिना लागलाय…

विनोद 8 :पप्पू आय’टमला झ#वा#यला लॉ’जवर घेऊन गेला.
पोरीने कापडं काढली आणि त्याचा बाबुराव हातात घेतला….
बघते तर २-४ थेंब गळाले….. मुलगी बोलते, हे काय झालं रे ?
पप्पू समजावून सांगतो- “अगं वेडे, हे तर आनंदाचे अ’श्रू आहेत” 😂😂😂😆

विनोद ९- नवीन लग्न झालेली सुनबा ई रात्री सासरी येते…
सासूबा ई- सुनबाई मस्त नाव घे… सुनबाई पटकन लाजते…
सुनबा ई- चांदीसारख्या संडा सात सोन्या वाणी गु…
आमचे हे गेले… हागायला आवाज आला पु…
अरे आवाज आला पु आणि बाहेर आला गु…
सासूबा ई हसा नंतर, आधी मुलाचा बो चा धु… सासूबाई को मात 😂😂😂😆

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय.

म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

Updated: December 2, 2021 — 2:42 PM