बायको नवऱ्याच्या भयंकर अपमान करते…

नमस्कार मंडळी….!!

आज आम्ही तुम्हाला काही धमाकेदार विनोद सांगणार आहोत जे वाचल्यानंतर तुम्ही आनंदित व्हाल आणि पोटभरून हसणार हे मात्र खात्री देऊन सांगतो. मराठी विनोद सध्या आपल्याला वाचायला मिळत नाही कारण सध्या आपलं आयुष्य खूप व्यस्त राहत आहे. त्यामुळे स्वतःचे मनोरंजन करायला आपल्या कडे वेळच नाही आहे. त्यामुळे आपले निरोगी शरीर आता हळू हळू खराब होत चाललं आहे. पण तुम्ही योग्य नियोजन केले तर आपण आपले आरोग्य व्यवस्थित सांभाळू शकतो. तुम्हला काय आवडते ते आधी त्याचा शोध घ्या आणि मग बाकीचे कामे करा. जर तुम्हाला विनोद वाचायला आवडत असतील तर नक्की नियमित ५-६ विनोद तरी वाचत जा त्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले अर्धे आजार पळून जातात. तर चला मग कश्याची वाट बघताय सुरु करू आपला कार्यक्रम –

विनोद १- एका बसमध्ये दोन बा’यका सीट वरुन खूप भांडत असतात….मग पहिली बा’ई – घे रान डे ही सीट घालुन घे तुझा गां दित ..
दुसरी बा’ई – अग ए Zवाडे, ही अख्खी बस घालुन घे तुझा Bho कात ..
कंड’क्टर – अहो बाई. तुम्ही बस Bho’कात आणी सीट Gan डीत घालुन घेतल्यावर
प्रवासी काय माझा Laवड्या’वर बसणार काय… ?

विनोद २- देशपांडे सर: सांगा पाहू टक्कल असलेल्या बऱ्याच पुरुषांच्या पॅ’न्टचे खिसे आतून फाटलेले का बरं असतात??
पिंट्या: सर कारण त्यांनाही कधी-कधी वाटतं कि केसातून मस्त हात फिरवावा ….
देश’पांडे सर: तू बाहेर निघ नालायका…तुला कितीदा सांगीतलं आहे तू शाळेत येत नको जाऊ….. (ज्याला समजला त्यांनी हसा)

विनोद ३- एकदा शाळेत गणिताचे शिक्षक स्टाफरूम मधे खाली डब्यात नुसती चपाती बुडवून खात होते…
हिंदीचे शिक्षक तिथे आले आणि त्यांना म्हणाले सर डब्यात तर काहीच नाही…
गणिताचे शिक्षक : अहो सर आम्ही ना भाजीला ‘X’ मानल आहे..! (हिंदीचे शिक्षक डायरेक कोम्यात)

विनोद ४- बबड्या पायाने लंगडत-लंगडत शाळेत ऊशीरा पोचला.
इंग्रजीचे सर बबड्याला ओरडले.”Why are u Late?”
बबड्या सरांना म्हणाला, “सर रस्त्यावर जाम चिख्खल झाला होता आणि तिथे उभ्या बैलाने मला ढुशी मारली.
माझा पाय मोडला. म्हणून ऊशीर झाला.” सर पुन्हा ओरडले, बोलले “इं’ग्लीश म्शय सांग काय झालं!”…
बबड्या बोलला,”सर देयर वॉज चिखली पिकेशन ऑन रोड. काऊज हसबण्ड केम मारिंग मी शींगडा मेड मी लंगडा. सो आय कम लेट

विनोद ५- बंड्या: तू उपाशीपोटी किती सफरचंद खाउ शकतेस..??
पिंट्या: ६.. बंड्या: चुक…फक्त एक
कारण १ सफरचंद खाल्ल्यानंतर तू उपाशीपोटी नसते.. पिंट्या : मस्त सूपर जोक आहे हा…
मग ती पिंट्या आपल्या मैत्रिणीला हा जोक सांगायला जाते..
सांग ग मयुरी तू उपाशीपोटी किती सफरचंद खाउ शकतेस..?? मयुरी : ९..
चिंगी : तू सहा बोलली असतीस तर मी तुला एक मस्त जोक सांगणार होते…

विनोद ६- एकदा एक मुलगा एका मुलीला प्रपोस करतो….
मुलगा: आय लव्ह उ, माझ्याशी लग्न करशील का… मुलगी: तू माझ्यासाठी दा-रू सोडशील का….???
मुलगा: हो शप्पत मी आज पासून दा’रू सोडून देईल, हाथ पण नाही लावणार…..
मुलगी : आता तर नक्की नाही करणार तुझ्याशी लग्न, कारण जो व्यक्ती दा-रू सोडू शकतो
तो कोणालाही कधी पण सोडू शकतो…. मला हि सोडू शकतो.. चालत हो इथून (मुलगा जागेवर बे’शुद्ध)

विनोद ७- एकदा बंडू एव्हरेस्ट पर्वतार जाता…,
थय त्याका ३ बाबा बसलेले दिसतत आणि ते तं’बाकु मळत असतत,..
बंडू : बाबा ह्या काय आसा ओ बाबा….???? बाबा : ह्यो मसालो आसा…!!!!!
बंडू : आयच्या गावात, म्हणजे तो एवरेस्ट चो मसालो तुम्हीच बनयतास की काय…..!!!??

विनोद ८- गण्या एकदा रे $ ड ला $ ई $ ट ए$ रि $ यात जातो
पिंकी – $#’क्स करायचा ?
गण्या – हो ! पण बायको सारखं करू देशील का ?
पिंकी – तू तर खूपच रो मँ टिक आहेस, कस करता बायको सारख?
गण्या – फ्री मध्ये पिंकी – सा ल्या पळ इथून

विनोद ९- सु हा ग रा’ त्री ला गण्या आणि बायको सुरुवात करतात
गण्या – चल उलटी हो ? बायको – अहो मागे नाही पुढे टाकतात !
गण्या – तुला कस माहीत ? बायको – माझा एक मित्र होता त्याने तसंच केलं होत !
गण्या – चूप तुला काही माहित नाही, माझा मित्राने मला मा गू न केलं होत

विनोद १० – एकदा सू’न’बा’ईने तिची ओली **ब्रा** सुखायला टाकली
खाली तिचे सा’सरे दूध पीत बसले होते…
**ब्रा** ओले थेम्ब दुधाच्या ग्लास मध्ये पडतात…
सा’सरे- अगं सुनबा’ई जरा **ब्रा** काढते का ? सू’नबा’ई- का काय झालं ?
सा’सरे- काही नाही मला दू’ध प्यायचं आहे… ज्याला समजला त्यांनीच हसा 😜😝😜😝

विनोद ११- एकदा पप्पू संतापात चिंटूच्या घरी जातो
पप्पू- मला सं श य आहे माझ्या आयटमची च ड्डी तुझ्या रुममध्ये आहे…
चिंटू- हे शक्य नाही… पप्पू- कस काय ?
चिंटू- कारण तुझी आ यटम च ड्डी घालतच नाही…
पप्पू- अरे हो रे..!! उगाच सं शय घेतला तुझ्यावर सॉ री हा…

विनोद 12- पा’र्टीमध्ये सा’हेब चा’वट बा’ईला व्हि’स्की ऑफर करतात..
बा’ई- नको, व्हि’स्की माझ्या पायांसाठी बरी नाही…
सा’हेब- का हो? सुजतात कि दुखतात पाय?
बा’ई – छे छे हो… सुजत पण नाही आणि दुखत पण नाही….
सा’हेब- मग काय होत… बा’ई- अहो ते फा’कतात ! 😜😜😜😜

विनोद 13- एकदा बायको नवऱ्याच्या भयंकर अपमान करायचं ठरवते…
बायको- अहो तुम्हाला समजलं की 30 मिनिटात तुम्ही मरणार…
तर तुम्ही काय करणार? नवरा- मी तुला झ वेल…
बायको हसायला लागते… बायको- अहो मग उरलेले 28 मिनिट तुम्ही काय करणार 😂😂😂😂 नवरा बेशुद्ध

मराठी कोडे (उत्तर कंमेंट) करा – एक काळा घोडा त्यावर बसली पांढरी स्वारी…एक उतरवली आता दुसर्‍याची पाळी….सांगा पाहू मी कोण ????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *