बाईचा नवरा गावाला गेलेला असतो…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया !!!

जोक १- एका पूणेकराकडे 5 मित्र आले.चहाला साखर संपली होती….बायको म्हणाली साखर आणा….
नवरा म्हणाला तू चहा तसाच बनव, मी सांभाळतो । बायकोने 5/6 कप साखर नसलेला चहा बनवला व आणला.
नवरा चहाच्या पूर्वी मित्राना म्हणाला ‘एका कपात मूद्दाम साखर टाकली नाही.ज्याला तो चहा येईल त्याचेकडे आपण सर्व पूढच्या रविवारी जेवणाला जाउ ।’
चहा झाल्यावर सगळ्यांना विचारले की कोण आहे तो ? सगळे म्हणाले ‘साखर जास्त होती 🤪🤪

जोक २- नुकताच बस मधून प्रवास करून आलो..बाजुच्या सिटवर *एक मु लगा आणि मु लगी* बसले होते, *दोघेही अनोळखी*
तरीकाही वेळाने त्यांचं बोलणं सुरू झालं. .संभाषण इथपर्यंत पोहचल की त्याला *मो बाईल नंबर द्यावासा वाटला* पण तिचा मो बाईल ऑफ..
म्हणून त्या मुलाने खिशातून *कागद बाहेर काढला तर लिहायला पेन नाही* ..बाजूच्याच सीटवर मी हा प्रकार मोठ्या चवीने पाहत होतो
माझ्या लगेच लक्षात आलं की ह्याला पेन हवा आहे; त्याने मोठ्या आशेने माझ्याकडे पाहिले.. *मी वरच्या खिशातला पेन बाहेर काढला
आणि बॅग मध्ये ठेवून दिला. .*त्याला *लाभार्थी होऊच दिल नाही* ..ना खाऊंगा ना खाने दूँगा. .होय हे माझं स र कार..

जोक ३- बॉय’फ्रेंड (गर्लफ्रेंड’ला): चल ना जा’न म’स्त पावसाळा सुरु झालाय..माथे’रानला जाऊ २-३ दिवस..
मस्त पाव’सात भिजु इकडे तिकडे उड्या मा’रु, गाणं बोलु..
गर्लफ्रेंड : जा रे सा’ल्या ..मागच्या वेळेस पण तु असंच काहीतरी म्हणाला होतास..
चांगले बँग भरून कपडे आणले होते मी फिरायला.. २ दिवस मला च’ड्डी पण घालु दिली नव्हतीस तु कु’त्रा..😂😂😂

जोक ४- स ल मान खान पुण्यात जातो आणि पुणेकरांच्या खवचटपणाची नीटशी कल्पना नसल्याने
आपण पाहिलेल्या जगातील अनेक ठिकाणांबद्दल सांगू लागतो…
स ल मान : जगात अशी कोणतीही जागा नाही जिथे मी गेलो नाहीये…
जोशी काका : सा सरी गेलायस का कधी? आला मोठा सांगणारा…😝😜

जोक ५- इंग्लिश शिक्षीका-सांगा पोरांनो (ए,ई,आई,ओ,यु) याचा शोध कोनी लावला..??
सगळा वर्ग शांत.😦😦😦 तेवढयात लास्ट बेंच वर बसलेला आव्या शें म्बूड पुसत म्हनाला…
बाई “गो ल माल” मधल्या तुषार कपूर नी😜😜 बाईनी पळू पळू हा नला

जोक ६- हाँस्पी टलमध्ये दोन दिवसानंतर शूध्दीवर आलेल्या ज खमी भट जीला भेटायला आलेल्या दोस्ताने आस्थेवाईकपणे विचारल की काय ॲ क्सि डंट झाला की काय ?
भटजी म्हणाला छे छे ॲ क्सि डंट वगैरे काही नाही……घरी करवाचौथची पुजा होती, बायको चाळणी तुन मला बघत होती.
तेंव्हा सवयी प्रमाणे गडबडीत बायकोला एवढच म्हणालो की लवकर आवरा अजुन 3–४ ठिकाणी जायचं आहे.
पुन्हा काही कळलच नाही.आजच शुध्दीवर आलोय. 😇😇😇😇😇

जोक ७- एकदा जॉ नी डॉ क्टर कडे पळत पळत जातो, आणि म्हणतो डॉक्टर डॉक्टर मला खूप जु लाब होतायत,
डॉक्टर : ही घ्या गो ळी……माणूस: गोळी नंतर दया आधी एक बादली पाणी द्या
बाहेर तुमच्या पायऱ्या धुवायच्या आहेत……😜😁😝😝😝

जोक ८- एका चा व ट मुलीचं लग्न होते… लग्ना चा प हिल्या रा ञीनंतर नवरा चा वट बायकोला विचारतो
नवरा- जा नू राञी कसं वाटलं? बायको (ला जते) – अहो काही विशेष नाही
लग्नाच्या आधी वाटायचं तसच वाटलं… नवरा जागेवर बे शुद्ध

जोक ९– सा’सू सू’ने’चे भां’डण* सासू:: *चागले नऊ महिने पो’टात वजन*
*सो’सले आहे मी माझ्या लेकराला* सू’न:: *किती कीलोचा होता तेव्हा तो ?*
सा’सू :: *चागला 3 किलोचा होता.* सू’न :: *आत्ता 80 किलोचा झालाय, रोज*
*सो’सते मी आणि हुं का चु नाही* *करत* 😂😂😂 ज्याला समजला त्यांनी ह’सा

जोक १०–बस मध्ये खचाखच गर्दी असते…
एका बाईला एक माणूस खेटून मागे उभा असतो
बऱ्याच वेळाने न रहावून बाई मागे वळून म्हणते
“इथे दोघांनाही उभं राहण्याऐवढी जागा नाहीये, तुम्ही तिसऱ्याला कुठं उभं करताय” 😅😝😜😂

विनोद ११- नवरा बायकोचा रात्री घपाघप करण्याचा मूड होतो
नवरा- अगं मुन्ना झोपला का? बायको- नाही झोपत ना…
नवरा- मुन्ना बाळा झोप ना…
मुन्ना- अहो बाबा माझ्या आईची इज्जत धोक्यात आहे मला कशी झोप येईल…. बाप को म्यात

विनोद 12- एकदा दोन मैत्रीण फोन वर चा वट गप्पा मारत असतात
पिंकी- सर्वात जड वस्तू कोणती ? राणी- माझ्या नवऱ्याचा बाबुराव….
पिंकी- कस काय ग ? पिंकी- अगं बाई एकदा का पाणी सुटले कि तू JCB आण नाही तर क्रेन आन तो काही उठत नाही…
पिंकी- अच्छा आणि सर्वात हलकी वस्तू कोणती ? राणी- माझ्या नवऱ्याचा बाबुराव….
पिंकी- कस काय ग ? पिंकी- अगं बाई नुसतं हाथ जरी लागला तरी उठून बसतो….

विनोद 13- एकदा शेजारच्या बाईचा नवरा गावाला गेलेला असतो…
अचानक बाईचं से क्स करायचं खूप मन करत…बाई बाजूच्या बंड्याच्या घरी जाते…
बंड्या पलंगावर बाबु राव हलवत असतो…बाई बंड्या जवळ जाऊन हसते…
बाई- अरे बंड्या तुझ्या समोर पूर्ण वॉशिंग मशीन आहे आणि तू हाताने कपडे धुतो आहे….

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – एकदा एका कैद्याला तुरुंगातून पळून जाण्याची मुभा दिली जाते, परंतु त्यासाठी त्याला तीनपैकी एका खोलीतून प्रवेश करायचा असतो.
पहिल्या खोलीत भयंकर अशी आग आहे, दुसऱ्या खोलीत विस्फोटक आहे, कि ज्यांचा त्याच्या पाय ठेवण्याने भयानक स्फोट हो ऊ शकतो….
तिसऱ्या खोलीत एक सिंह आहे, कि ज्याने मागच्या तीन वर्षांत काहीही खाल्लेलं नाही……तर त्या कैद्याने कोणत्या खोलीतून गेले पाहिजे?

Updated: April 21, 2022 — 2:18 PM