करीनाला काळा मुलगा झाला…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १ : एका वेड्याच्या हॉस्पिटल मध्ये, एक वेळा सतत एका भिंतीला कान लावून उभा असायचा
एकदा डॉक्टरनी त्याला पाहिलं आणि मनातल्या मनात बोलला.. ” हा वेडा सारखा भीतीला कान लावून काय ऐकतो”,
असं म्हणून डॉक्टर ने सुद्धा भीतीला कान लावले……
१५ मिनिटानंतर डॉक्टर वेड्याला विचारतो “काय रे ह्यात तुला काय ऐकू येत का? मगा पासून मला काहीच ऐकू आलं नाही
वेडा : कसं ऐकू येईल, “६ महिने झाले मला पण काही ऐकू आलं नाही”

विनोद २ : स्मशानभूमीच्या रस्त्याने रात्री एकटाच चाललो होतो तेंव्हा दोन जण (बहुतेक लुटण्यासाठी ) अचानक आडवे आले,
टिंगलीच्या स्वरात म्हणाले, “एवढया रात्री तेही एकटाच भिती नाही वाटत , लई डेअरिंगबाज दिसतोय राव तू”
मी फक्त एवढंच म्हणालो,” जिवंत होतो ना तेंव्हा लई भ्यायचो.”
ते दोघे दिसलेच नाही परत.

विनोद ३ : मुलींनी हा Joke वाचू नये Mobile वर उलटी केल्यास आम्ही जबाबदार नाही.
एक मुलगा मुलीला म्हणतो, माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे, माझ्याशी लग्न करशील का?
मुलगी – माझी एक ग्लास उलटी पिऊन दाखव… तर करेल
मुलगा : ग्लास तोंडाला लावतो.. अर्धा ग्लास झाल्यावर थांबतो..
मुलगी : काय झालं? मुलगा : बटाटा आला मध्ये तो खातोय….मुलांनी ठरवलं तर ते मुलीसाठी काहीही करू शकतात…

विनोद ४ : झंप्या : ए पंप्या, ऐवढा घाबराघुबरा का झाल्यास बुवा तू?
पंप्या : अरे, थोडं Confussion झालं यार झंप्या : म्हणजे?
पंप्या : अरे मी रस्त्यावरून चाललो असतांना मला समोर काहीतरी दिसलं. मला वाटलं की साप आहे. पण नेमकी ती काठी होती.
झंप्या : हत्तीच्या…एवढंच ना…..पंप्या : हो रे… पण मग त्या सापाला मा*रण्यासाठी म्हणून मी जी काठी उचलली ना, तो खरा साप निघाला.

विनोद ५ : एकदा चम्प्या एका नदीकाठी गेला.. नदीच्या मधोमध त्याला एक पाटी दिसली..
त्याने ती पाटी वाचायचा प्रयत्न केला..पण त्याला काही नीट वाचता येत नव्हतंम्हणून त्याने नदीत उडी टाकली..
आणि पोहत पोहत त्या पाटीकडे गेला आणि वाचू लागला.
पाण्यात मगरी आहेत..नदीत उडी मारू नये.

विनोद ६ : ती समोरच्या दुकानात गेली
तिथं दुकानदाराचा तरुण देखणा मुलगा सोडला तर दुसरं कोणीही नव्हतं…
ती थोडीशी लाजून म्हणाली, ‘बोलायचं आहे’
तो : बोला… ती : तुम्ही खुप छान दिसता… मला खूप आवडता तुम्ही. तो शांतपणे म्हणाला,
‘ते काहीही असुदे पण मी एकदा विकलेली Maggy परत घेणार नाही. खेळ खल्लास्स्स्स्स तो पण २ मिनिटात….

विनोद ७: दरवाजाचं कुलूप खराब झालं होतं… बायकोने टॉर्च घेतला आणि मला घेऊन कुलूप दुरुस्त करायला निघाली.
मग तिने टॉर्च माझ्या हातात दिला आणि स्वतः कुलूप उघडायचा प्रयत्न करू लागली.
खूप वेळ कुलूपाबरोबर तिची झटापट चालली होती पण कुलूप काही उघडायचे नाव घेत नव्हतं.
बायकोचा रागाचा पारा भयंकर चढला. मग बायकोने टॉर्च स्वतः घेतला आणि मला सांगितलं की आता तू प्रयत्न कर.
मी प्रयत्न केला आणि झटक्यात कुलूप उघडले… _तर बायको माझ्यावरच भडकली आणि म्हणाली…_
*आता कळलं का..?* *टॉर्च कसा पकडतात ते..?*

विनोद ८ बंड्या मला सांगा पंगतीत जेवताना बायका नेहमी का लाजतात…!!!
बंड्या- अरे पंगतीत वाढणारी पोर बायकांना सरळ-सरळ विचारतात कि टाकू का??
बायका नाही बोलतात तरी ते म्हणतात टाकू द्या ना थोडं…!!!!

विनोद ९ – मन्या रस्त्यावर मु’तत होता….
1 मुलगी तिथून जाताना थांबली.
तिला पाहून पप्पू म्हणाला “जा जा,
तुम्ही ज्याला बघून घाबरत आहात
त्याला मी पकडून ठेवलय..!

विनोद १० जोशी काका पुणे रेल्वे स्टेशनवर पाहुण्यांना आणायला गेले होते.
ते तिकीट खिडकीवर गेले व प्लॅटफॉर्म तिकीट मागितले. “५० रूपये…” (नवीन दर) खिडकीतल्या क्लार्कने मागितले.
जोशी काकानी थोडा विचार केला व २० रूपये देऊन तळेगावचे तिकीट घेतले.
*गंमत येथेच संपत नाही* पाहुण्यांना घेऊन जातांना जोशी काकानी ते तळेगांवचे तिकीट कॅन्सल करून १० रूपये रिफंड घेतले….
रेल्वेने प्लॅटफॉर्म तिकिटाचे दर कितीही वाढवले तरी पुणे म्हणजे पुणे…. *पुण्याचे लोक लई भारी* *रेल्वेवर कुरघोडी करी*

विनोद ११- एकदा चा वट सुनबाई रडत रडत घरी येते…
सासूबाई- काय झालं सुनबाई?
सुनबाई- अहो आई मी धंदा करणारी दिसते का?
सासूबाई- नाही तर… कोण बोललं तुला?
सुनबाई- अहो आई गल्लीतल्या बायका बोलतात की तू अगदी तुझ्या सासू सारखी आहे दिसायला
आणि वागायला 🤣😅😅😅😅🤣🤣 सासू जागेवर बे शुद्ध

विनोद १२- एकदा एक चा वट बाई दवाखान्यात जाते…
बाई- अहो डॉक्टर, नेहमी माझं अर्ध डोकं खूप दुखत…
त्यामुळे माझी खूप चिडचिड होते… डॉक्टर जोरात हसायला लागतो…
बाई- मेल्या का हसतोय? डॉक्टर- अहो बाई राग नका मानू पण तुम्हाला जेवढे डोकं आहे तेवढेच दुखेल ना…
आता डॉक्टरच पूर्ण अंग दुखत आहे 😂😂😂😂😂😂

विनोद १३- बायकोला काम करताना बघून नवरा बोलतो
नवरा- प्रिये.. किती काम करशील… आता एक मोलकरीण ठेऊया?
बायको- अजिबात नाही… नवरा- पण का नाही…
बायको- साल्या तुझ्या सवयी मला माहिती आहे
विसरला का लग्नाच्या आधी मी पण मोलकरीणच होती…

विनोद 14- एक बाई डॉक्टर कडे जाऊन सांगते…
बाई- अहो डॉक्टर माझा नवरा २-२ तास माझ्या सोबत से_ क्स करतो…
मी खूप टेन्शन मध्ये आहे…. डॉक्टर- काळजी नका करू…से_ क्स कमी करण्याची गोळी देतो….
बाई- अहो डॉक्टर नाही नाही…. माझा स्टॅमिना वाढविण्याच्या गोळ्या द्या …डॉक्टर बेशुद्ध…

विनोद 15- क रीना कपू रला एकदम काळा मुलगा झाला
मुलगा बघून सै फ अ ली खा न टेन्शन मध्ये आला
सैफ- तू गोरी, मी गोरा मग…. मुलगा काळा कसा?
करीना- अरे वेड्या तू हॉ ट, मी हॉ ट .. जळून गेला असेल सा ला…

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – मी जगभर प्रवास करते, परंतु एका कोपर्‍यात राहते, ओळखा पाहू मी कोण????