कुत्रीचा ५ कुत्रे मिळून कार्यक्रम करत होते…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १- गण्याला वोडाफोन मध्ये ऑपरेटर चा जाँब मिळाला.
पण पहिल्याच दिवसी मा रल आणि जाँबवरुन काढुन टाकल…
कारण पहिला कॉलर: सर, माझ वोडाफोनच सिमकार्ड खराब झालयं..
गण्या : अरे शेमन्या मग एय रटेलच कार्ड घेना … आपलं गण्या खूपच हा र्ड आहे….

विनोद २- नवरा: मला एकदा अलादिन चा दिवा सापडला!
बायको: अय्या खरं की काय? मग काय मागितले तुम्ही जिनी कडे?
नवरा: मी काय मागणार मला तर काहीच नको होते, मग मी त्याला माझ्या बायकोची बुद्धी दसपट वाढव म्हणालो!
बायको: हो का? मग काय म्हणाला तो ? नवरा: काय म्हणाला? माझ्याकडे पाहून खदाखदा हसला आणि म्हणाला “आका! क्यूँ मजाक करते हो!
शून्याला दहाने गुणले काय किंवा शंभर ने गुणले ते शून्यच रहाणार!

विनोद ३- गण्याच्या भावाचं, रम्या च, लग्न होतं. पहिली रात्र त्यांच्याच घराच्या माडीवर होते .
सकाळी गण्या नाश्ता करता करता आईला विचारतो ‘आई, रम्या खाली आला का ग ? ”
आई म्हणते “नाही ” गण्या : मला काय वाटतंय माहितीय का ?
आई : गप्प बस. उगा तोंड उचकटू नकोस. जा शाळेत……गण्या गपपणे शाळेत जातो

दुपारी गण्या जेवायला घरी येतो.आईला विचारतो ‘आई, रम्या खाली आला का ग ? ”
आई म्हणते “नाही ” गण्या : मला काय वाटतंय माहितीय का ?
आई : तुला गप्प बस म्हटले ना. वात्रट मे लं . गण्या गपपणे शाळेत जातो.

संध्याकाळी गण्या घरी परत येतो आणि आईला विचारतो ‘आई, रम्या खाली आला का ग ? ”
आई म्हणते “नाही ” गण्या : मला काय वाटतंय माहितीय का ?
आई : हा … ओंक आता. तुला गप नाही बसवायचं.
गण्या : काल रात्री रम्या माझ्याकडे vaslin ची डबी मागायला आला होता. मी झोपेत त्याला फेविकॉलची डब्बी दिलीय.

विनोद ४- गण्या एका लग्नात जेवण करत होता..
झंप्या – अबे एक तास झाला..जेवतोयेस तू..अजून किती चरशील?
गण्या – अबे मी पण परेशान झालोय..अजून तीन तास जेवायचंय..
झंप्या – ३ तास? गण्या – हि बघ पत्रिका.. जेवणाची वेळ…12 ते 4

विनोद ५- एकदा engineering च्या सर्व प्राध्यापकांना एका विमानात बसवले जाते …………
आणि नंतर घोषित केले जाते की “या विमानाची निर्मिती आपल्याच विद्यार्थ्यांनी केली आहे.”
तेव्हा सगळे प्राध्यापक घाबरुन खाली उतरले. परंतु प्राचार्य आतच बसून राहिले ….
सर्व प्राध्यापक – “सर तुम्हाला भीती नाही वाटत”?? प्राचार्य – “बिलकुल नाही ……. माझा माझ्या विद्यार्थ्यांवर पूर्ण विश्वास आहे ……….. हे विमान चालूच होणार नाही……

विनोद ६- गावातल्या शाळेतील चिडके शिक्षक वर्गात आले. नेहमीप्रमाणे त्यांनी टेबलावर डस्टर आपटले. “शांत बसा”,_ अशी गर्जना केली.वर्ग शांत झाला तसे ते हसतमुखाने प्रेमळ स्वरात म्हणाले, “मु ऽऽ लां ऽऽ नो आज मी खूप खूप खुश आहे.सांगा बरे कशामुळे? ”
पोरं एका सुरात म्हणाली, “सर कशामुळे?” सर म्हणाले, “ओळखा पाहू?” पोरे एका स्वरात म्हणाली, “आम्ही नाही, तुम्हीच सांगा.”
सर आढेवेढे घेत म्हणाले, “अस्सं म्हणता, मग मीच सांगतो. आज ना मला मुलगा झाला.”

पोरांनी टाळ्या वाजवल्या. खुश होऊन गुरुजींनी एक डबा पिशवीतून काढुन टेबलावर ठेवला. प्रश्न केला,
“ओळखा पाहू तुमच्यासाठी डब्यात काय बरे आणले असेल?” पोरं तोंडात बोट घालून एकमेकांकडे पाहू लागली.
तेवढ्यात मागच्या बाकावरील एक कारटं बाकड्याखाली तोंड लपवून केकाटलं, “खरवस”

विनोद ७- एकदा गण्या स्टॅमिना वाढवण्यासाठी दवाखान्यात जातो…गण्या – डॉक्टर मी ५ मिनिटाच्या वर टिकत नाही… डॉक्टर: बघावं लागेल कि चूक तुझी आहे कि बायकोची.. गण्या: हा चला घरी…
(डॉक्टर व गण्या घरी जातात आणि गण्या सुरुवात करतो आणि ५ मिनिटत थकून जातो)
डॉक्टर: मला वाटत गण्या बायकोची चूक आहे…. मला बघावं लागेल…
डॉक्टर प्रयत्न करतो आणि २० मिनिट झाल्यावर म्हणतो नाही गण्या चूक तुझीच आहे..
लगेच बायको बोलत: बोलली होती ना तुम्हाला कि चूक तुझी आहे… बाजूचा रमेश खोत बोलेल पण डॉक्टर थोडी खोत बोलणार आहे….

विनोद ८- सुहा’ग’रात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी पप्पू खूप खुश असतो…
बायको- काय झालं हो?
पप्पू- तू दरवाजा लॉक होता चो री झालीच नाही…
बायको- मे ल्या माझ्या घरात दोन दरवाजे आहे चोरी पुढच्या नाही मागच्या दरवाज्याने झाली…

विनोद 9- आई आणि मुलगी लग्नाची शॉपिंग करत असतात…
आई- अगं पॅं टी स्वस्त वाली घे… मुलगी- का ग आई….
आई पटकन हसते… मुलगी- काय झालं ग हसायला…
आई- अगं वेडी लग्ना नंतर पॅं टी चा वापर जास्त होत नाही 6-8 महिने टिकते….
ज्याला समजला त्यांनी हसा 😅😅😂😂

विनोद १०- एकदा रात्री नवरा बायको झ वतांना खूप मज्जा करत होते…
अचानक त्यांच्या लहान मुलाला जाग आली…
वडील- अरे बाळा झोप, सकाळी शाळेत जायचं आहे…
आई- झोप बाळा, सकाळी लवकर उठायचं आहे….
लहान मुलगा संतापात ओरडतो…
मुलगा- अहो बाबा, झोप कशी येणार आईचा किती गोंगाट आहे…😂😂🤣🤣

विनोद ११- चा वट बंड्याने एक सि’गरेटचे पॅकेट विकत घेतले….
पॅकेटवर चेतावणी लिहिलेली होती…. घुम्र पान नपु’संकता का कारण बन सकता है….
चावट बंड्या पळत-पळत टपरीवर गेला…..टपरी वाला- काय झालं रे?
बंड्या- अरे साल्या….हे काय दिलंस, ते कॅ न्सर वाल पॉकेट दे….

विनोद 12 : मधु चंद्रा च्या रात्री नवरा बायको रूममध्ये येतात…. नवरा बायको एकमेकांचे कपडे काढतात…
नवरा- कि स करू का जानू… बायको- बायको करा पण आधी…
नवरा- आधी काय? बायको- काय… नाही करा… दोघे अजूनच रंगात येतात…परमो च्च सु खासाठी आतुर होतात..
तो हळुच परदे शी कं न्डो मचे सुंदर पाकीट काढतो.. इतक्यात ती त्याचा हात धरते , अडवते…म्हणते,”
जानू ,नको ते कं डो म, मला ना त्याची ए लर्जी आहे! आणि भयाण शांतता पसरते… 😁😁😁😁

Joke 13: एका कुत्रीचा ५ कुत्रे मिळून कार्यक्रम करत होते…
नवरा आणि बायको त्यांना बघतात असतात…
बायको पटकन लाजते… नवरा- काय झालं पिल्लू?
बायको – अरे मला माझ्या कॉलेजच्या दिवसाची आठवण आली…
नवरा जागेवर बे शुद्ध…

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – एक पाच अक्षरी पदार्थ, पहिले 3 अक्षरे एका फुलाचे नाव, शेवटचे आणि 4 थे अक्षर मौज, पहिले दुसरे आणि शेवटचे अक्षर नोकर….???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *