थंडीच्या रात्री बंड्या आयटमला भेटायला गेला…

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. को रोनामुळे आपण सर्व घरातच कै द झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत.
ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद…

विनोद १- एका महि;लेने तिच्या शेजारीणला विचारले: का तुला असा माणूस आवडेल ज्याचे सर्व केस सफेद आहेत, हेयर कलर करून-करून तो जवा’न दिसण्याचा प्रयत्न करतो……तो माणूस ४ पावले चालला कि त्याचा जीव घाबर’तो.. कामावरून घरी येताच तो दा’रू पिणे सुरु करतो आणि जेवल्यावर काही न करता लगेच म्हाता’ऱ्या माणसासारखा झोपून जातो…..सकाळी उठला कि अंघोळ करत नाही.. घाणे’रडा वास सोडतो.. १-१ तासच संडा’सात बसून राहतो….
शेजारीण: अरे बाप रे ! मला असा माणूस अजिबात आवडणार नाही… अश्या माणसाला कोण प्रे’म करणार.. शीईईई
महिला: मग झ’क मारा’यला माझ्या नवऱ्याच्या माघे लागलीय… 😁😜😁😜

विनोद २- एक बा ई मस्त नटून थटून चप्पल विकत घ्यायला दुकानात गेली….
बा ई दुकानात येताच दुकानदारने पहिल्यांदा बा ईचे पाय सॅनिटाय’जर ने साफ केले,
मग मस्त साबणाने तिचे पाय धुतले…. नंतर टॉवेल ने तिचे पाय पुसले…
मग तिला आवडलेली चप्पल तिच्या पायात घातली…

बा ईने चप्पल विकत घेतली आणि शांतपणे पैसे दिले आणि जायला निघाल्या।
दुकानदाराने विचारले अजून काही घ्यायचे आहे का मॅ’डम?
बा ई: “विकत तर ”ब्रा” आणि पॅं’टी पण घ्यायची होती पण
तुमची सेवा बघून मी माझा बेत रद्द केला!” 😅🤣🤣

विनोद ३- एकदा आपला सोन्या बाईक वरून पडतो आणि त्याला खूप मा’र लागतो
लोक त्याला दवा’खान्यात घेऊन जातात.. डॉक्टर त्याचा ए’क्स-रे काढतात त्यात त्याच्या हाताचे हा’ड मोडलेले दिसते
डॉक्टर (सोन्याला) – अरे ए’क्स-रे मध्ये तुझं होताच हा’ड तुटलेले आहे…
सोन्या (खूप खु’श होऊन) – अरे वाह बर झालं दे’वाची कृपा… ए’क्स-रे मध्येच तुटले आहे ना ? खरोखर तुटले असते तर किती खर्च आला असता…
डॉक्टर ने सो’न्याला जाम धु’तला 😁😜😁😜

विनोद ४- ३-४ वा’त्रट इंजि’नीरिंग चे विद्यार्थी आपल्या सरांकडे जातात आणि सांगतात
इंजि’नीरिंग चे विद्यार्थी : सर जे आम्ही केले आहे ते ऐकून तुम्हाला खूप आनंद होईल… सर: अरे वाह… असं काय केले आहे…… मला सांगा…
इंजि’नीरिंग चे विद्यार्थी : सर आम्ही अशी वस्तू बनवली आहे तिच्या मदतीने तुम्ही भिंतीच्या आर – पार सुद्धा पाहू शकतात….
सर: अरे वाह.. खूप छान पोरांनो.. आनंद झाला ऐकून… मला ती गोष्ट नक्की बघायला आवडले….
इंजिनीरिंग चे विद्यार्थी सरांना भिंती;जवळ घेऊन गेले आणि भिंतीला केलेले होल (भो’क) दाखवले… सर जागेवर बेशुद्ध…. 😁😜😁😜

विनोद ५- एक मुलगा शाळेतून रडत रडत लवकर घरी परत आला…. आई: “काय झाले बेटा, तू का रडत आहेस आणि आज इतक्या लवकर घरी का आलास?”
मुलगा : “आई मी शाळेत एक डास मारला आणि मॅडमने मला खूप मारले आणि मला शाळेतून हाकलुन दिले”
आई: “अरे पण डास मारल्यावर तुला का मारले आणि तुला शाळेबाहेर का हाकलुन दिले?”
मुलगा : “आई, मी जो डास मारला तो मॅडमच्या गालावर बसला होता” 😁😜😁😜

विनोद ६- पिंट्याच्या होणाऱ्या बायकोच्या कुत्र्याचा बर्थडे असतो म्हणून तो केक घयायला दुकानात जातो
दुकानदार: बोला साहेब काय पाहिजे? पिंट्या: अरे माझ्या होणाऱ्या बायकोच्या कुत्र्याचा बर्थडे आहे.. मला केक पाहिजे…
दुकानदार जोर जोरात ह’सतो …. पिंट्या: काय झालं रे बाबा?
दुकानदार: काही नाही साहेब, इथेच कापून खाणार कि पार्सल नेणार…

विनोद ७- पप्पू खूप टेन्श’न मध्ये बसलेला असतो त्याला बघून तिथे बंडू येतो आणि विचारतो
बंडू: काय झालं रे पप्पू? पप्पू: बायकोला फक्त बहाणा पाहिजे भां’डण करायला….
बंडू: काय केले वहिनी ने? पप्पू: काल रात्री मू’ड मध्ये होतो मस्त बायकोचा टॉ’प आणि जी’न्स काढली
आणि फक्त बोललो…. तू तुझ्या ब’हिणी ”ब्रा” आणि पॅं’टी का घालते… बस भां’डण सुरु 😁😜😁😜

विनोद 8- मास्तर वर्गात मुलं प्रश्न विचारतो
मास्तर- मुलांनो मुलगी मोठी केव्हा होते ?
पिंट्या- जेव्हा ती 😜😁ब्रा😜😁 घालू लागते…
मास्तर- बरोबर आणि मुलं कधी होतात…
पिंकी- जेव्हा मुलं… 😜😁ब्रा😜😁 उतरवतात…

विनोद 9- आई आणि मुलगी लग्नाची शॉपिंग करत असतात…
आई- अगं पॅं टी स्वस्त वाली घे… मुलगी- का ग आई….
आई पटकन हसते… मुलगी- काय झालं ग हसायला…
आई- अगं वेडी लग्ना नंतर पॅं टी चा वापर जास्त होत नाही 6-8 महिने टिकते….
ज्याला समजला त्यांनी हसा 😅😅😂😂

विनोद १०- एका चा_वट बाईचा दात खूप दुखत असतो…बाई डॉक्टर कडे जाते…
बाई- डॉक्टर दातांचं दुखण्यापेक्षा से_ क्स करणं जास्त चांगलं आहे…
से_ क्स मध्ये त्रास कमी होतो…डॉक्टर लगेच हसायला लागतो….
डॉक्टर- अगं बाई मला नीट सांग तू काय करायला आली आहे?
कारण त्या नुसार खुर्ची सेट करावी लागेल…

विनोद 11- एक पिंकी गल्लीतून सायकल वर घरी जात असतो….
अचानक वरून पिंकीच्या अंगावर वापरलेले कं’डम येऊन पडते…..
पिंकी जोर-जोरात शिव्या देते… बाजूचे काका तिला विचारता….
काका- काय झालं गं ? पिंकी- अहो काका…. हा कसला न्याय आहे कि केळे कोणी दुसरी खातेय
आणि सालटे माझ्या नशिबात येत आहे…..😂😂😂

विनोद 12- एकदा बंड्या दुपारी आंब्यांचा रस काढत असतो…
अचानक त्याच्या सालीचा फोन आला….चा वत बंड्या तिला फोन वर बोलतो-
” तुला 100 वर्ष आयुष्य आहे “……साली – ” जीजू का बरं? ”
बंड्या- अगं वेडे आंबे हातात घेतले, आणि तेवढ्यात तुझा फोन आला… आता दाबायला मज्जा येईल…
बायको (माघूंन ) – मुडद्या, अजून सुधारला नाहीस तू!!! Happy Mango Season

विनोद 13- एकदा चा वट पप्पू गु प्तरोग डॉक्टर कडे गेला
डॉक्टर- काय झालं रे ? पप्पू- अहो डॉक्टर बाई सर्वात जास्त गरम कधी होते…
डॉक्टर हसायला लागतो… डॉक्टर- अरे पप्पू….
बाईला जेव्हा ताप येतो तेव्हा ती सर्वात जास्त गरम होते…
नेहमी चा वट पणा नसतो… 😜😜😜😜

विनोद 14- खूप थंडीच्या रात्री बंड्या आयटमला भेटायला गेला…
बंड्या- जानू… आय लव्ह यू… तू आज खूप से क्सी दिसते आहेस…
आयटम संतापात बंड्याला लगेच बोलते…
आयटम- अरे मे ल्या… ते सर्व ठीक आहे… आज थंडी खूप आहे
आज मी फक्त चड्डीच काढणार.. बाकी काही नाही.. ज्याला समजला त्यांनीच हसा….

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – आठ तोंड, जीभ नाही तरी सुंदर गाणे गायी ????