बायको नवऱ्याला रो’मॅंटिक होऊन सांगते…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १ : ससा एकदा बा_म्ब घेऊन प्राणीसंग्रालयात जातो आणि जोर जोरात ओरडतो
तुमच्याकडे इथून निघण्यातही फक्त “एक मिनिट” ची वेळ आहे
ते ऐकून कासव बोलला : वाह रे सा_ल्या, सरळ बोल ना कि टा_र्गेट मी आहे
लहानपणाची हारचा बदला घ्यायला आला आहेस तू ना?

विनोद २ : अर्ध्या रात्री चाळीत होणाऱ्या जोर जोराचा आवाज ऐकून नवरा झोपेतून जागा होतो आणि घरा बाहेर येऊन लोकांनां विचारतो काय झालं?
काही लोकांनी त्याला सांगितलं “सा_वधान राहा, आपल्या पाण्यात वि_ष आहे”
हे ऐकून नवरा पटकन दरवाजा लावतो तीच त्याची बायको उठते
बायको : इतका आवाज कुठनं येतो आहे? काय झालं आहे?
नवरा : काही नाही झालं…वे_डे लोक आहेत तू हे पाणी पी आणि झोपून जा…..

विनोद ३ : काही बायका मिळून ठरवतात कि “आज पासून १ महिना कोणीच त्याच्या माणसांना हा_थ लावू देणार नाही”
एक म्हातारी मध्ये बोलते “सर्वानी करंगडी कानात टाका आन ह_लवा” सर्व जणी तसाच करतात
म्हातारी : आता मला सांगा करंगळीला चांगल वाटलं का कानाला?
बायका : कानाला…
म्हातारी : म्हणून सांगते जास्त हुशारी मा_रू नका….

विनोद ४ : नवरा आणि बायको दोन्ही एका कार ऐ_क्सि_डेंट म_र_तात
नवरा “भू_त” बनतो आणि बायको “चु_डे_ल” बनते
काही दिवसानंतर दोघे एकमेकांना भेटतात
बायको : अहो कितीत वेगळे दिसत आहेत तुम्ही भू_त बनल्यानंतर….
नवरा : हो पण तू थोडी पण नाही बदलली…..

विनोद ५ : स नी लि_ओनी आई : मुली एक ग्लास दूध पिऊन घे
सनी : नो मम्मी, मला नाही पाहिजे
आई : मुली दूध नाही पिणार तर मोठी कशी होणार?
सनी : पण आई तुला पण तर दूध आवडत नाही ना, तरी पण तू मोठी झालीच ना? मी पण नाही पिणारा?

आई : बघ हुशार मुली असं नाही करत, पिऊन घे नाहीतर मी तुझ्याशी नाही बोलणार…
सनी : ओक मम्मी, तू सांगते म्हणून मी पिऊन घेते, गट…गट…गट…गट
आणि अश्या पद्धतीने सनी ने दूध पील….
सनीच लि_ओनी नाव ऐकलं म्हणून पूर्ण वाचला…विचार बदला… देश बदला….

विनोद ६ : सा_लीने पहिल्यांदा मि_नी स्क_र्ट घातला होता आणि
गण्याला विचारलं,” जीजू, बघा तर वा_कल्या नंतर माझी पॅं_टी तर नाही दिसत ना?”
गग्याने खूप वेळा इकडून तिकडे पहिल आणि बोलला
“नाही दिसत आहे, पण आठवणीने घालशी”…..

विनोद ७ : दहावीत मी तिला प्र_पोस केलं होत तेव्हा ती म्हणाली होती…
मला माझं करिअर घडवायचं…. माझी ध्येय खूप मोठी आहेत….
काल भेटली…. दारात भांडी घासत होती……

विनोद ८ : गण्या आं_घॊड करत होता, आं_घॊड करतांना त्याला बाजूच्या पिंकीने पाहून घेतलं गोष्ट को_र्टात गेली…
ज_ज : काय झालं? गण्या : ज_ज साहेब ह्या पिंकीने मला आं_घॊड करतांना पाहून घेतलं
जज : मग आता तुला काय पाहिजे?
गण्या : बदला ज_ज को_र्टातच बेशुद्ध….

विनोद ९ : एकदा दादा कों डके GENTS T_OILET मधून बाहेर येतात
दादा कों डके : च्या मा_यला, आजकालच्या मुलांचा COMMON SENSE ZERO आहे…विचारा कसा?
लोक : कसा? दादा कों डके : GENTS TOILET मध्ये लिहून येतात “पल्लवी I LOVE U”
आता काय पल्लवी इथे येणार आहे व्हय मु_तायला…..

विनोद १०- नवरा बायको ह नी मूनला समुदावर जातात…..थोड्या वेळाने बायको रडत-रडत घरी येते…
सासूबाई- काय झालं ग पोरी…? सुनबाई- समुदात पोहताना माझी च ड्डी गेली वाहून
समुदात पोहताना माझी चड्डी गेली वाहून… हे गेले शोधायला आणि बाकीचे गेले झ वून…

विनोद ११- एकदा अंधाऱ्या रात्री चिंटूच्या आयटमने चड्डीत हाथ टाकला…
चिंटू खुश होऊन आयटमला बोलतो… चिंटू- जानू घेते का तोंडात…
आयटम जोरात हसायला लागली…..आयटम- अरे पिल्लू तुला माहीत आहे ना मी
सि’गरेट नाही पित 😂😂😂😂😂 चिंटू बेशुद्ध

विनोद 12- खेडेगावात सुनबाई लग्नानंतर पहिल्यांदा सासरी येते…
सासूबाई- चल सुनबाई पटकन नाव घे…सुनबाई पक्की चा वट असते….
सुनबाई- रात्री हागतांना ढुंगणावर बसली माशी….
इतका राग आला…. बंड्याचे नाव घेते आईशप्पथ
उपटले श’ट्ट आणि दिली तिला फाशी…. सासूबाई बेशुद्ध

विनोद 13- एकदा बायको नवऱ्याला रो’मॅंटिक होऊन सांगते…
बायको- अहो चला ना चित्रपट बघायला जाऊ?
नवरा- अगं टी.व्ही चालू कर आणि बघ एखादा चित्रपट…. बायको खूप संतापते…
बायको- अहो मला भुताचा चित्रपट बघायचा आहे…
नवरा- अगं मग कपाटातून आपल्या लग्नाची कॅसेट काढ आणि बघ 😀😅😆😆😆 बायको ने नवऱ्याला बेक्कार धुतले

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – कधी भिंतीवर कधी टेबलावर हातातील बटणावर नाचतो मी अबालवृद्धांच्या आवडी जपतो म्हणून सर्वांचाच आवडता आहे मी, ओळखा पाहू मी कोण?