पिंकी आयुर्वेदिक बाबाकडे जाते…

आजच्या धकाधकीच्या….

आयुष्यात आपण आपल्या मनोरंजनावर खूप दुर्लक्ष्य करतो. सकाळी उठल्यापासून झोपे पर्यंत आपण फक्त कामात लक्ष्य देतो स्वतःच्या शरीराची काळजी आपण करताच नाही. शरीराला काय लागते ह्या कडे आपण दुर्लक्ष्य करतो. आपले मन देखील ह्या कारणामुळे अस्वस्थ होते व त्यामुळे आपल्याला अनेक आजार ग्रासतात. असे म्हटले जाते कि हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एक अमृताचे काम करते. डॉकटर देखील बऱ्याच रुग्णांना आनंदित राहण्याचा म्हणजे हसून खेळून राहण्याचा सल्ला देतात.जर हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एवढे महत्वाचे आहे तर मग आपण दररोज हसले पाहिजे व आपले व इतरांचे देखील मनोरंजन केले पाहिजे

Joke 1: एक मुलगी ज्वेलरीच्या दुकानात गेली आणि तीला ऐक नेकलेस आवडला तो पहाण्यासाठी ती पुढे वाकली तेवढ्यात आवाज आला
पुररररररररररररररररररररररररररर फूसsssssssssssssssss थोडी शी लाजत इकडे तीकडे पहात कुणी ऐकल तर नाही ना याची खात्री करत,
कींमत विचारण्या साठी सेल्स मॅन ला आवाज दिला… पण तीच्याच पाठी मागे असलेला सेल्स मॅन तीला हळु आवाजात बोलला
मॅडम फक्त नेकलेस बघीतल्यावर पा’दलात.. कींमत ऐकल्यावर तर हा’गाल…😂😝😂😂

Joke 2: पूर्ण वाचा बेक्कार हसणार…. आज मी दोन झुरळांना कार्यक्रम करताना बघीतलं लगेचच बेगॉन घेऊन त्यांना मारायला आलो. पण माझ्या मनात आलं कशाला बिचाऱ्याला मारायच,
त्याने तिच्यासाठी किती धडपड केली असेल कार्यक्रम साठी, आणि मी अश्यावेळी त्यांना मारायचं शेवटी मी पण पुरूषी विचार केला आणि थांबलो. परत विचार आला तो तिच्यावर ब’ला’त्कार तर करत नसेल?🤔
मी एका एक्सपर्ट मित्राला फोन केला आणी विचारल तर त्याने मला खालील सल्ला दिला. 1. तु त्यांना वेगळ कर जर एक पळायला लागलं व एक तिचा पाठलाग करायला लागलाय तर ब’ला’त्कार
2. जर वेगळ करुन दोघं एकमेकाकडे परत आले तर प्रे’म आणि मी दोघांना वेगळ केलं तर दोघ वेगवेगळ्या दिशेने गडबडीने जाऊन दडुन बसले. *अ’नैतिक सं’बध* दुसरं काय? 😂🤣🤣🤣

Joke 3: एक स्त्री नोकरीच्या पहिल्याच दिवशी ऑफिस मध्ये उशिरा येते.
बाॅसः काय हे? पहिल्याच दिवशी लेट?
स्त्री: साॅरी सर, पण सकाळी अंघोळ करत असताना अचानक दोन्ही पायांमध्ये गोळे आले होते.
बाॅसः नांव काय तुमचं? स्त्री: सौ. गोळे 😂😝😂😂 ज्याला समजा तात्यांनींच हसा..

Joke 4: दोन चावट मित्र गप्पा मारत असतात
बंडू चंदूला सांगतो कि बाजूची स्नेहा काय फाड- फाड इंग्लिश बोलते
चंदू – अरे पोरगी किती पण इंग्लिश बोलू दे एकदा का ती
आँगाखाली आली की अ आ ई उ ए बाराखडीच् म्हणते 😃😃😃

Joke 5: स’विता: माझा नवरा रोमा’न्ससाठी इतका भुकेलेला असतो कि
मी त्याच्या समोर कप’डे पण बदलू शकत नाही, नायतर लगेच आ’डवी करतो….😢😢
शी’ला: अंग बाई तू नशीबवान आहे…… आमच्या हयनच्या समोर तर जां’बई देण्यासाठी तों’ड उघडायला पण भीती वाटते….
ज्याला समजला त्यांनीच हसा 😜😜😜😜

Joke 6: गर्ल’फ्रेंड पळत पळत बॉय’फ्रेंड जवळ येते आणि सांगते
गर्ल’फ्रेंड : बाबु, माझ्या पोटात तुझ्या प्रेमा’ची निशा’णी आहे
बॉय’फ्रेंड : अरे पण मी तुला आजपर्यंत कि’स सुद्धा नाही केली आहे मग कस काय ?
गर्ल’फ्रेंड : अरे काल रात्री तू ने मला कॅड’बरी दिली होती ना? तीच प्रेमाची
निशाणी माझ्या पोटात आहे… बॉ’यफ्रेंड ने जाम धुतला गर्ल’फ्रेंडला….

Joke 7: पिंट्याच्या सर्व घरचे लोक गावाला गेलेले असतात म्हणून तो रात्री घरी आपल्या गर्लफ्रेंड “झोपायला” बोलवतो.
वाट बघत बघत जवळ जवळ १ तास होतो, नंतर २ तास होतात, नंतर ४ तास होतातबी पन त्याची गर्लफ्रेंड काय येत नाही….
शेवटी पिंट्याच्या चड्डीतुन एक आवाज येतो….
मालक थोडावेळ झोपु का सकाळी तुमच्या आधी उठायचं आहे……

Joke 8: गण्याचं लग्न झालं…… पहिल्या रात्री गण्याने बायकोला कि’स केली.
मग माचिसमधून एक काडी पेटवली आणि बायकोच्या जवळ धरली…..
बायकोने एक झापड मारून विचारलं, “सा’ल्या, हे काय करतोय?”
गण्या – माझ्या मित्रांनी सांगितलं की कार्यक्रम करण्याआधी तिला गरम कर…..😃😃

विनोद 9- एकदा पप्पूचे वडील त्याला दवाखान्यात घेऊन जातात
वडील- डॉक्टर माझा मुलगा खूप मस्ती खोर आहे…
डॉक्टर- काय केले त्याने? वडील- त्याच्या मुले कामवाली ग र्भ वती झाली…
डॉक्टर- कस शक्य आहे? तो तर ५ वर्षांचा आहे…..
वडील- अहो तो इतका म स्ती खोर आहे कि त्याने सुई ने माझ्या सर्व कं ड म ला
भोक पाडून ठेवले… डॉ क्टर जागेवर बे शुद्ध 😃😃😃😃

विनोद १०- १०वी च्या वर्गातील मॅ डम मुलांना प्रश्न विचारते…
मॅडम- पप्पू माझं दूध पित नाही… ह्या वाक्यात पप्पू काय आहे?
चा वट सोन्या पटकन उठला… मॅडम- सोन्या उत्तर सांग…
सोन्या- मॅडम.. पप्पू चु# ति या आहे… तुम्ही एक चान्स मला द्या…
मॅ डम जागेवर बेशु द्ध…

विनोद 11- चॅलेंज १० मि. हसणार… नक्की वाचा… पिंकी पोपट विकत घेण्यासाठी बाजारात गेली… तिला एक पोपट आवडला… पिंकी पोपटाला प्रेमात विचारते…..
पिंकी- मी कशी दिसते…पोपट- धं दे वाली बाई दिसतेस.. ते एकुण त्या….दुकानदाराला राग आला आणि दुकानदाराने पोपटाला पाण्यातुन बुडवुन बाहेर काढला
आणि पोपटाला म्हणाला – आता जर उलट-सुलट काही पण म्हणला तर असच पाण्यात बुडवुन मारीन…..

पोपटाने मालकाला वचन दिले कि तस काही बोलणार नाही… पिंकी पुन्हा पोपटाला विचारते : जर समजा घरात मी असणार आणि अजुन एक माणुस असेल तर तो कोण असेल ?
पोपट : तुमचा नवरा…. पिंकी : आणि जर माझ्या बरोबर दोन माणस असतील तर तो दुसरा कोण असेल ? पोपट : तुमचा नवरा आणि तुमचा दीर…
पिंक : आणि तीन असतील तर ? पोपट : तुमचा नवरा, तुमचा दीर आणी सासरा असणार….. पिंकी : आणि जर समजा चार असतील तर…?????
पोपट : (मालका कडे बघून) पाणी आण…मार बुडवून….🤣🤣🤣🤣मी आय घा लायला आधीच सांगितलेल कि ही धं दे वाली आहे म्हणुन…🤣🤣🤣

विनोद 12- पिंकी एकदा आयुर्वे दिक बाबा कडे जाते
पिंकी- बाबा माझे बॉ ल खूप छोटे आहेत… काही उपाय सांगा…
बाबा- रोज येत जा… चोखून-चोखून मोठे करतो…
पिंकी- अहो बाबा… चालेल सोबत माझ्या नवऱ्याला पण घेऊन
येते त्याचा बाबु राव पण खूप छोटा आहे… बाबा जागेवर बे शुद्ध…

तुमच्यासाठी एक कोडे आहे कंमेंट करून त्याच उत्तर द्या …!!! कोडे- वर्गात एक नवीन मुलगी आली, सर्वांनी तिला तिचे नाव विचारले पण ती ने नाव नाही सांगतिले?? पण जाता जाता ती फळ्यावर लिहून गेली १०/१०/२०१० तर त्या मुलीचे नाव काय आहे सांगा ?????