लग्नच्या पहिल्या रात्री सर्व काही झाल्यानंतर मुलगी भीत भीत कधी स्वतःकडे तर कधी नवऱ्याकडे पाहत

नमस्कार मंडळी, कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

विनोद १ : गण्या दा*रू पिता पिता रडायला लागला?
पक्या : काय र गण्या काय झालं ????
गण्या : यार ज्या पोरीला विसरायला दा*रू पितोय तीच नावच आठवणा?

विनोद २ : गण्या आणि पक्या परीक्षेनंतर
पक्या : अरे यार! आज कोणता पेपर होता?
गण्या : गणित
पक्या : म्हंजी तू पेपर लिहिलास
गण्या : नाही रे! बाजूच्या मुलीकडे calculator पहिला आणि त्यावरून अंदाज बांधला

विनोद ३ : नवऱ्याने बायकोला व्हि*स्कीचा एक पेग दिला
बायको : छी छी छी किती कडू आहे….
नवरा : मग तुला काय वाटलं, मी रोज पिऊन मज्जा करतोय व्हय गं… हे मी कसं पितोय, माझं मलाच ठावूक…

विनोद ४ : एकदा गण्या आणि पक्या फुल्ल टाइट होऊन
गण्या : मी मुख्यमंत्री होणार पक्या : हा हा हा
गण्या : काय झालं हसायला? पक्या : नाही होऊ शकत
गण्या : का? पक्या : मी राजीनामाच देणार नाय

विनोद ५ : काल पुर्ण 7 महिन्यानंतर बा*रमध्ये गेलो
बा*रवाल्याने मास्क मध्येपण मला ओळखलं
न सांगता माझी ब्रां*ड वि*स्की आणि बॉईल शेंगदाने टेबलावर आणून ठेवले
डोळ्यात पाणी आलं शप्पत हीच काय ती “ओळख” मी जीवनात कमवली आहे बाकी सगळं मोहमाया आहे

पुढील विनोद फक्त आणि फक्त १८+ साठी आहेत

विनोद ६ : पक्या : अरे तुला आपल्या कॉलेज मधली तन्वी चांगलीच आठवत असेल ना
गण्या : अरे हो माहित आहे, तिच्या सोबत एकदा मी घपा*घप केले होते
पक्या : भो*सडीच्या ती आता माझी बायको आहे

विनोद ७ : गण्या : यार तुला कार्ले कसे काय एवढे आवडतात, कितीकडू असत ते
तन्वी : अरे ते Do*tted असते ना म्हणून
गण्या : काय?
तन्वी : काही नाही रे B*C

विनोद ८ : मुलगी : ऑफिसमध्ये माझं लैं*गिक शो*षण होत आहे?
मैत्रीण : का गं काय झालं?
मुलगी : अगं ऑफिसतला सावंत मला सारखा म्हणतो तुझ्या केसांचा वास खूपच छान येतो
मैत्रीण : मग वाईट काय आहे त्यात ?
मुलगी : आग त्याची उंची अडीच फूट आहे

विनोद ९ : बबलूच्या घरचे गावाला गेलेले असतात म्हणून तो रात्री घरी “झोपायला” गर्ल*फ्रेंड ला बोलावतो.
१ तास होतो
२ तास होतात
४ तास होतात
पण गर्ल*फ्रेंड काय येत नाही, शेवटी च*ड्डीतून एक आवाज येतो…मालक थोडावेळ झोपू का सकाळी तुमच्या आधी उठायचं आहे….

विनोद १० : लग्नच्या पहिल्या रात्री
सर्व काही झाल्या नंतर मुलगी भीत भीत कधी स्वतःकडे पाहत होती तर कधी नवऱ्याकडे पाहत होती…
मुलगा पण परेशान
मुलाने विचारले “काय गं, काय झालं एवढ घाबरायला?”
मुलगी : राग नाही येणार तर एक प्रश्न विचारू बबलू आत गेला तेव्हा ६” होता आणि बाहेर काढल्यावर ३”. बाकीचा आत राहिला कि काय?