Joke – मुलगी : चल Game करूया

.

पुन्हा एकदा आमच्या वेब पोर्टलमध्ये आपले स्वागत आहे! आम्ही काही मजेदार विनोद तुमच्यासाठी आणले आहेत! विनोदांनी नेहमीच आपल्या सर्वांचे मनोरंजन आणि आनंदी वातावरण निर्माण केले आहे, कारण जेव्हा-जेव्हा काही ना काही चर्चा करत असतो मग ती मित्रां बरोबर असो वा कुटुंबाबरोबर तेव्हा असे एक वाक्य आहे जे आपल्याला हसवल्याशिवाय राहू देत नाही ते म्हणजे विनोद !

Joke 1 – खेड्यातली पोरगी पुण्यात शिकायला येते.
चार वर्षात पोरीला पुण्याचे पाणी लागते.
ग रो द र राहते.
घरी जाते.आईला सांगते.
मुलगी -ममा माला टुला काही सांघायचंय!

आई- उगं ताकाचं भांडं लपवू नगंस, काय ते सपष्ट बोल.
मुलगी -ममा, यू नो आय एम प्रे ग्नंट!
आई- आर द्येवा , तुझा मु ड दा बशीवला , ज्यानं पोट आणलं त्याची ति र डी उठली !
मुलगी – कुल माॅम, शांत हो , इटस अ कामन थिंग नाऊ डेज! इट वाज जस्ट एन ए क्सी डेंट, तो एक अ प घा त होता ममा , जस्ट ए क्सी डें ट!
आई- तू याला ए क्सी डें ट बोलती !?? कसला ए क्सी डेंट? तू काय रस्त्याने चालता चालता त्याच्या केळ्यावर आपटलीस का?

Joke ​2 – मुलगी- चल S e x करूया
मुलगा- नको
मुलगी- का?
मुलगा- कों ड म नाही ये.
मुलगी- तुझ तर रोजच आहे भो सा डि च्या. लॅमिनेशन करून घे

Joke 3 – माझ्या एका मित्राचं लग्न झालं, बायको तशी गावाकडची.
मित्राच्या तोंडात “झा ट भर ‘ हा शब्द तिने बरेचदा ऐकला. मग कुतुहलाने तिने विचारलं, “झा ट भ र म्हणजे काय हो” ?
त्याने सांगितलं “झा ट भ र म्हणजे अगदी किंचित, कमी प्रमाणात वगैरे वगैरे.
रात्री सासर्यांना जेवतांना तिने विचारले, बाबा, थोडा भात घेता?

सासरे : नको, पोट भरलं आता.
सुनबाई : घेऊना टाका ना, झा ट भ र च उरलाय . . . .
सुनेची भाषा ऐकून सासरे कोमात गेले.
😜😜😆😆😜😜😆😆

Joke 4 – शाळेच्या फळ्यावर एक सुविचार लिहीला होता
“झाडावर गलॆफ्रेंडचे नाव लिहीण्यापेक्षा तिच्या नावाने एक झाड लावा.”
मग बंडूने आत्तापर्यतच्या मैत्रिणींची यादी बनविली.
..
शेवटी भात पेरला 😜😂😂😂😂😂

Joke 5 – गण्या : काय रे तुझे आणि वहिणी चे भांडण मिटले का???
मन्या : हो..गुडघ्यावर रांगत रांगत आली होती माझ्याकडे..
गण्या : हो का.?
मग काय म्हणाल्या रे वहिणी…!
मन्या : कॉट च्या खाली लपु नका, या बाहेर….मा र णा र नाही मी

Joke 6 – एका बाई ने येणाऱ्या बसला थांबवले …
Driver : कुठे जाणार ..?
बाई : कुठे नाही .. पोरगा रडतोय
जरा पोमपोम वाजवून दाखवा की …..!!!!!!!!

Joke 7 – गब्बर :- मी आज बसंती ला आंघोळ करतांना बघितलं.
विरू :- कु त्ते, क मी ने मै तेरा खू न पी जाऊंगा.
गब्बर :- अबे पागल्या, मी आंघोळ करत होतो आणि ती रस्त्यावरून जात होती 😛

Joke 8 – मक्या चा मुलगा : बाबा , माना सांगा तुम्ही जास्त हुशार की मी ?
मक्या: अर्र मीच ! कारण मी तुन्झा बाबा आहे .
मुलगा : व्हाय काय बाबा , मग माना सांगा अमेरिकेचा शोध कुणी लावला ? मक्या : कोलंबस .
मुलगा : मंग , त्याच्या बाबांनी का नाही लावला ?
मक्या : र बाला पण त्या कोलंबसचा शोध त्याच्या बापानच लावला ना..मंग आता सांग कोण हुशार…..;)

Joke 9 – सरदार पो लि स स्टेशन मध्ये :
सरदार : हे फोटोज कुणाचे आहेत ?
पो लि स ऑफिसर : हे आ तं क वा दी आहेत! त्यांना अ ट क करायची आहे.
सरदार : आओ साहेब फोटो काढतानाच पकडायचे नाही का त्यांना ! ! !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *