मधू चंद्राच्या रात्री असं काही घडलं कि नवरदेव मुलाला करावं लागल दवाखान्यात दाखल, नवरदेव बोलला “खुप नालायक निघाली बायको”….

भारतात वैवाहिक नात्यांचा फार आदर केला जातो. इतके नाही तर लग्न तर “७ जन्माच्या गाठी ” मानल्या जातात, एकदा संबंध जुळले की ते साता जन्मापर्यंत राहते असं मानलं जात म्हणूनच मुलांच्या लग्नाआधी पालक बरीच चौकशी किंवा विचारपूस करतात. परंतु काही वेळा कीतीही विचारपूस करूनही फसवणूक होते या कारणामुळे लोकांचा Arrange Marriage वरील विश्वास कमी झाला […]

Continue Reading

लग्नानंतर प्रत्येक मुलीचा काय वाढून जातो?

आपण अशा बर्‍याच मुलाखतींबद्दल ऐकले असेल ज्यात प्रश्न इतके कठोरपणे विचारले जातात की उत्तर देणे अशक्य आहे असे दिसते. त्याच वेळी, आम्ही आपल्याला सांगतो की मुलाखत दरम्यान असे काही प्रश्न विचारले जातात, ज्याचा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही. तथापि, हा प्रश्न त्यांच्यासाठी एक आव्हानासारखा आहे ज्यांना असे वाटते की त्यांची बुद्धी इतरांपेक्षा वेगाने चालते? ज्या […]

Continue Reading

मुलाखतीत मुलीला विचारले गेले वाईट प्रश्न, परंतु त्या मुलीने दिले जबरदस्त उत्तर दिले, नक्की वाचा

आपण अशा बर्‍याच मुलाखतींबद्दल ऐकले असेल ज्यात प्रश्न इतके कठोरपणे विचारले जातात की उत्तर देणे अशक्य आहे असे दिसते. त्याच वेळी, आम्ही आपल्याला सांगतो की मुलाखत दरम्यान असे काही प्रश्न विचारले जातात, ज्याचा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही. तथापि, हा प्रश्न त्यांच्यासाठी एक आव्हानासारखा आहे ज्यांना असे वाटते की त्यांची बुद्धी इतरांपेक्षा वेगाने चालते? ज्या […]

Continue Reading

मराठी मजेदार शब्दकोडी, बघूया कोण-कोण लवकर हि कोडी सोडवतो

लहानपणी आपण आपल्या आजी-बाबांकडून बरेच कोडे ऐकले असतील. आज्जी-बाबा आपल्या हि कोडे सांगायची आणि आपण त्यांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करायचो. उत्तरे शोधत असतांना किती मज्जा यायची. ती कोडे किती छान असायची. ते दिवस किती सुंदर होते. म्हणून आज आम्ही त्या दिवसांना जरा आठवण्याचा प्रयत्न करू. जे लहानपणी अनुभवले ते आता अनुभवू. आज आम्ही तुम्हाला 5 […]

Continue Reading