निळू सनीला सायकलवर बसवून फिरायला घेऊन गेले

पुन्हा एकदा आमच्या वेब पोर्टलमध्ये आपले स्वागत आहे! आम्ही काही मजेदार विनोद तुमच्यासाठी आणले आहेत! विनोदांनी नेहमीच आपल्या सर्वांचे मनोरंजन आणि आनंदी वातावरण निर्माण केले आहे, कारण जेव्हा-जेव्हा काही ना काही चर्चा करत असतो मग ती मित्रां बरोबर असो वा कुटुंबाबरोबर तेव्हा असे एक वाक्य आहे जे आपल्याला हसवल्याशिवाय राहू देत नाही ते म्हणजे विनोद !

विनोद 1 – जी पोर लहानपाणी क्लास मध्ये
मोनीटर नाही बनू शकले
ते आज काल
वाटसअप वर ग्रुप चे अड्मीन होऊन बसले आहेत

विनोद 2 – एक Engineer आजारी पडतो, सकाळी बायको
त्याच्याजवळ जाते आणि म्हणते ,
‘यावेळी एखाद्या जनावरांच्या doctor ला
दाखवा… तरच तुम्ही बरे व्हाल ..’
Engineer – … कसं काय ?

बायको – रोज सकाळी कोंबड्यासारखे लवकर उठता …
घोड्यासारखे धावत ऑफ़ीसला जाता …
गाढवासारखे दिवसभर काम करता …
लांडग्यासारखे इकडून तिकडून information गोळा
करुन Report तयार करता..

माकडा सारखे Boss च्या इशाऱ्यावर नाचता …
घरी येवून कु त्र्या सारखे आमच्यावर ओरडता …
आणी मग रात्री म्ह शी सारखे ढाराढूर झोपता …
”माणसांचा doctor तुम्हाला काय डोंबलं बरं करु
शकणार आहे… ? ”

विनोद 3 – एक मुलगा पाणी पुरीवाल्याला म्हणतो :
” भावा हे engineering काँलेज कस आहे ?
पाणी पुरीवाला :” एकदम जबरदस्त आहे
मी पण engineering इथेच केलेली आहे !

विनोद 4 – याला अपमान म्हणावं की प्रेम? 🙊
नवऱ्याने, बायकोला विचारले: “तुला हँडसम नवरा आवडतो का हुशार आवडतो..??”
बायको: “दोन्हीही नाही…. मला तुम्हीच आवडता!”

विनोद 5 – गुरूजी- गण्या,सांग बरे ,प्रेम अन दा रू यामध्ये काय फरक आहे…?
गण्या- सोप्पय गुरूजी…. दा रू जास्त झाली तर मुले
उल्टी करतात…
अन प्रेम जास्त झाल तर
मुली उल्टी करतात…

विनोद 6 – पावसाळ्यात बायकांनी झोपतांना
सर्व क प डे काढून झोपावेत..
बाहेर दोरीवर राहिले तर भिजतील….
तुमच्या सुंदर-सुंदर
विचारांना माझा साष्टांग नमस्कार…!!!

विनोद 7 – दोन मुलांची आई असलेल्या बाईचं ‘तिसरं ‘ लग्न चालु असतं.
फेरे चालु असताना तिचा एक मुलगा रडायला लागता.
आई म्हणते – ” गप्प बस,😷 नाहीतर
तुला पुढच्या लग्नाला आणणारचं नाही…
नवरा बेहोश !!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂

पुढील विनोद हे फक्त १८+ साठी आहे, लहान मुलांनी वाचू नये
विनोद 8 – निळू स नी लि ओ न ला सायकलवर पुढे बसवून फिरायला घेऊन गेले…
स नी लि ओ न : निळू जी … माझ्या सारख्या कडक मालाला बघून तुमचा उ ठ त ना ही का ..?”
निळू : “अगं वेडे… हि लेडीज सायकल आहे…
तुला लक्षात आले नाही का तू कशावर बसली आहेस ते…?”

विनोद 9 – हसून हसून वेडे व्हाल
एका तबेल्यात रात्री चो री होते, सर्व म्हशी चोरल्या जातात आणि चोर गण्याला नं ग करून झाडाला बांधून जातात.
सकाळी लोकांनी त्याला सोडल्या नंतर त्याने म्हशीच्या पिल्लाला खूप मारलं?
लोक गण्याला – ह्या मुक्या प्राण्याला का मा र तो आहेस?
गण्या – साला ४ महिन्यांचा झाला पण याला थ न आणि ल |-*-| ड मधला फरक समाजात नाही…. रात्र भरचा पि तो आहे साला…🙂😀😉😛🙂😀😉😛